BSCKI. BỬU THUYÊN

BSCKI. BỬU THUYÊN

Chức vụ: Trưởng khoa sản

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành sản phụ khoa năm 1993
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm công tác tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam vị trí trưởng khoa phụ sản
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm công tác tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức vị trí Trưởng khoa phụ sản