BSCKII. NGUYỄN NGỌC BÁ

BSCKII. NGUYỄN NGỌC BÁ

Quá trình đạo tạo:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp chuyên khoa II chuyên ngành phẫu thuật thần kinh trường Đại học Y Dược TPHCM
  • Nguyên trưởng khoa Ngoại thần kinh, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng
  • Nguyễn phó chủ tịch hội phẫu thuật thần kinh Việt Nam
  • Tham gia đào tạo chuyên ngành phẫu thuật thần kinh trong nước và quốc tế