BSCKI. TRƯƠNG THỊ BÍCH HÀ

BSCKI. TRƯƠNG THỊ BÍCH HÀ

Chức vụ: Trưởng khoa xét nghiệm

  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp bác sĩ CKI trường Đại học Y Dược Huế.
  • Hơn 30 năm trong lĩnh vực xét nghiệm