BSCKI. TRƯƠNG THỊ THU HẰNG

BSCKI. TRƯƠNG THỊ THU HẰNG

Quá trình đào tạo:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành nội tim mạch trường đại học Y Dược Huế
  • Nguyễn bác sĩ khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
  • Thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên ngành Nội – Tim mạch hàng năm
  • Bác sĩ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức