CN. ĐÀO THỊ HUYỀN TRÂM

CN. ĐÀO THỊ HUYỀN TRÂM

Chức vụ: Trưởng phòng tài chính kế toán

  • Tốt nghiệp cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán Đại học kinh tế Đà Nẵng.
  • Chứng nhận kế toán máy Trung tâm tin học và nghiệp vụ CIT
  • Chứng nhận Quản lý thuế dành cho Giám đóc và nhà quản lý doanh nghiệp. Trung tâm nghiện cứu, đào tạo cán bộ và tư vấn Tài chính – kế toán – thuế
  • Chứng chỉ bỗi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng. Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ