CN. LÊ THỊ THẢO MINH

CN. LÊ THỊ THẢO MINH

Chức vụ: Phó trưởng đơn vị quốc tế

  • Tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật hình ảnh trường Đại học Y Dược Huế.
  • Cử nhân kỹ thuật hình ảnh bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế
  • Cử nhân kỹ thuật hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức
  • Báo cáo viên hội nghị điện quang Việt Nam, hội nghị khoa học Bệnh viện Hoàng gia Rajavithi Thái Lan.