CN. NGUYỄN THỊ THANH THẢO

CN. NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Chức vụ: Trưởng khoa dược.

  • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Dược Trường cao đẳng Phương Đông.