CN. QUẢNG ĐẠI HOÀNG BĂNG

CN. QUẢNG ĐẠI HOÀNG BĂNG

Chức vụ: Trưởng phòng chăm sóc khách hàng.

  • Cử nhân kinh tế du lịch Đại học Duy Tân – Đà Nẵng
  • Chứng nhận Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (Pra Ceo) do sở công thương Đà Nẵng cấp
  • Chứng nhận nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
  • Chứng nhận kỹ năng xây dưng và phát triển thương hiệu Viện nghiên cứu chính sách công nghiệp (Bộ công thương)
  • Chứng nhận tiêu chuẩn kỹ năng cần thiết về nghệ Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn
  • Hơn 10 năm công tác trong ngành du lịch và hơn 07 năm công tác tại phòng kinh doanh Marketting Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức