CN. đinh thị hạnh

CN. ĐỊNH THỊ HẠNH

Chức vụ: Trưởng phòng điều dưỡng.

  • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành điều dưỡng đa khoa trường Đại học Y Dược Huế.
  • Công tác hơn 30 năm trong ngành điều dưỡng