Tầm nhìn sứ mệnh

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức là những con người luôn tâm huyết với ngành y, luôn trăn trở về những khó khăn của người bệnh, nỗ lực và cống hiến hết mình vì người bệnh, quyết tâm xây dựng bệnh viện hiện đại, chất lượng và thân thiện nhằm phục vụ tốt nhất cho các nhu cầu của người dân.