KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC

Đội ngũ nhân sự:
  • Tổng số CBNV:
  • Số lượng bác sĩ:
  • Số lượng điều dưỡng: