KỸ SƯ. VÕ THỊ HOA

KỸ SƯ. VÕ THỊ HOA

Chức vụ: Phó trưởng khoa xét nghiệm

  • Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Công nghệ sinh học Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
  • Chứng nhận Huyết học cơ bản. Đại học Y Dược TPHCM
  • Chứng chỉ định hưởng chuyên khoa kỹ thuật y học về hóa sinh và hóa sinh lâm sàng. Đại học Y Dược TPHCM.
  • Chứng chỉ nguyên tắc và thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I và cấp II Viện Pasteur Nha Trang