Hotline

Cấp cứu 24/7

0235 3 767 555

Zalo OA Chat

Tổng đài Zalo OA

Nhắn tin Zalo

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

vinhduc@vinhduchospital.com

    THÔNG TIN CÁC KHOA LÂM SÀNG

    HOTLINE 24 – Số điện thoại khoa: 0235 3767 555

    Email: khoacapcuuvinhduc@gmail.com

    Điều dưỡng trưởng khoa: Trần Thị Ngà – SĐT:012 12 12 12

    Điều dưỡng trưởng: Văn Thị Trang