PGS.TS.BS. HỒ KHẢ CẢNH

PGS.TS.BS. HỒ KHẢ CẢNH

Quá trình đào tạo:

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Gây mê Hồi sức trường Đại học Y Dược Huế.
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học chuyên ngành Gây mê Hồi sức Đại học Y Hà Nội.
 • Công nhận đạt chức danh Phó giáo sư Y học năm 2010
 • Tu nghiệp ở cộng hòa Pháp chuyên ngành Gây mê hồi sức (FFI nội trú cấp độ I)
 • Tu nghiệp ở cộng hòa Pháp chuyên ngành Gây mê hồi sức về Phẫu thuật Thần kinh (FFI cấp độ II)
 • Nguyên trưởng bộ môn gây mê Hồi sức cấp cứu trường đại học Y Dược Huế
 • Nguyễn Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế
 • Nguyễn phó trưởng khoa Gây mê hồi sức kiêm nhiệm Bệnh viện TW Huế
 • Nguyên phó chủ tịch hội Gây mê hồi sức Việt Nam
 • Chủ tịch chi hội Gây mê hồi sức Miền trung – Tây nguyên
 • Hiện đang tham gia công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Cán bộ thỉnh giảng Trường Đại học Y Dược Huế
 • Tham gia đào tạo chuyên ngành Gây mê hồi sức trong và ngoài nước
 • Chủ biên và soạn nhiều sách và tài liệu đào tạo Đại học và sau Đại học chuyên ngành Gây mê hồi sức và Hồi sức cấp cứu