ThS.BS. LÊ THỊ ÁNH NGỌC

ThS.BS. LÊ THỊ ÁNH NGỌC

Chức vụ: Phó trưởng khoa xét nghiệm

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Thạc sĩ chuyên ngành y học sinh học, liên kết kết trường Đại học Y Dược Huế – trường đại học SASSARI Italy
  • Bác sĩ khoa xét nghiệm trung tâm Đại học Y Dược Huế
  • Giảng viên bộ môn hóa sinh trường Đại học Y Dược Huế
  • Tham gia nhiều lớp đào tạo liên tục, nâng cao cùng với các giáo sư trong và ngoài nước