ThS.BS NGUYỄN THỊ DIỄM THƯ

ThS.BS NGUYỄN THỊ DIỄM THƯ

Chức vụ: Trưởng đơn vị Hỗ trợ sinh sản/

  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa trường Đại học Y Dược Huế
  • Bác sĩ điều trị khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức
  • Bác sĩ siêu âm tại trung tâm sàn lọc tiền sản Miền Trung Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
  • Bác sĩ điều trị tại Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh Bênh viện Đại học Y Dược Huế