ThS.BS. NGUYỄN VĂN ĐIỀN

ThS.BS. NGUYỄN VĂN ĐIỀN

Chức vụ: Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch Bệnh viện Đa khoa vĩnh Đức

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp trường Đại học Y Dược Huế.
  • Chuyên gia tim mạch can thiệp, can thiệp nội mạch Trường đại học Y Dược Huế
  • Tu nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực thông tim can thiệp nội mạch
  • Chuyên gia chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho nhiều bệnh viện ở khu vực miền trung và tây nguyên.
  • Từng tham gia nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị về lĩnh vực can thiệp tim và mạch máu