ThSBS. NGUYỄN VŨ LÂM

ThSBS. NGUYỄN VŨ LÂM

Chức vụ: Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình – cột sống

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình trường đại học Y Dược Huế
  • Hoàn thành khóa học chuyên sâu về y học thể thao và phẫu thuật khớp
  • Bác sĩ điều trị tại Trung tâm chấn thương chỉnh hình Bệnh viện TW Huế
  • Thường xuyên tham gia các lớp đào tạo liên tục
    chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình của các giáo sư trong và ngoài nước