ThS.BS NGUYỄN XUÂN TÀI

A title

Image Box text

ThS.BS NGUYỄN XUÂN TÀI

Chức vụ: Phó trưởng khoa nội A

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên khoa Nội trường Đại học Y Dược Huế
  • Bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu và tham gia giảng dạy các lớp Hồi sức cơ bản, các lớp thở máy, các lớp lọc máu liên tục tại Bệnh viên TW Huế
  • Giảng viên trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng
  • Chứng chỉ sau đại học chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại trường Đại học Y Dược Huế
  • Chứng chỉ cấp cứu nâng cao của của bệnh viện Rajavithi – Thái Lan