THS.BS NỘI TRÚ. VÕ THỊ THU HÀ

THS.BS NỘI TRÚ. VÕ THỊ THU HÀ

Chức vụ: Trưởng khoa nhi

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp BS nội trú, thạc sĩ chuyên ngành nhi khoa trường Đại học Y Dược Huế
  • Công tác khoa nhi tổng hợp Bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng từ năm 2014-2019