ThSBS. PHẠM NGUYỄN HOÀNG VY

ThSBS. PHẠM NGUYỄN HOÀNG VY

Chức vụ: Phó trưởng khoa đông y – phục hồi chức năng

  • Tốt nghiệp bác sĩ Y học cổ truyền trường Đại học Y Dược TPHCM
  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành y học cổ truyền trường Đại học Y Dược Huế
  • Chứng chỉ phục hồi chức năng. Bệnh viện phục hồi chức năng-bệnh nghề nghiệp TP HCM
  • Chứng chỉ cấy chỉ Bệnh viện y học truyền TPHCM.
  • Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên ngành Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng.