Nhiều hoạt động truyền thông nội bộ tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức

Với tinh thần “Xin lắng nghe – Cùng chia sẻ”, thời gian qua bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức tập trung phát triển mạnh mẽ các hoạt động truyền thông nội bộ. Đây là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đồng thời giúp cho mỗi nhân viên được tiếp thêm động lực, làm việc và sáng tạo hăng say góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.
Tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, hoạt động truyền thông nội bộ bao gồm các buổi sinh hoạt khiêu vũ định kỳ vào chiều thứ 7 hằng tuần, các chương trình kết nối nguồn lực, hoạt động sinh nhật tập thể theo quí. Nhân viên y tế là những người làm việc trong môi trường căng thẳng, đòi hỏi sự chính xác cao vì vậy các hoạt động nâng cao sức khỏe tinh thần đã trở thành động lực để mỗi cá nhân hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, cân bằng cảm xúc trong công việc.
Văn hóa “lắng nghe và chia sẻ” đã thực sự trở thành kim chỉ nam tạo ra những chuyển biến rõ nét trong thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ cũng như rèn luyện kỹ năng, ứng xử của đội ngũ cán bộ y tế bệnh viện Vĩnh Đức, giúp tìm ra các giải pháp hiệu quả cải tiến chất lượng công việc cũng như phong cách ứng xử giao tiếp với bệnh nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *