BS TRẦN TRUNG THỰC

BS TRẦN TRUNG THỰC

Chức vụ: Phó trưởng khoa cấp cứu

  • Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa trường Đại học Y dược Huế.
  • Chứng chỉ đào tạo liên tục Hồi sức cấp cứu cơ bản Bệnh viện Đà Nẵng
  • Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn