BSCKI. HỒ KHẮC TRÍ

BSCKI. HỒ KHẮC TRÍ

Chức vụ: Phó trưởng khoa gây mê hồi sức

  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành gây mê hồi sức trường Đại học Y Dược Huế
  • Hơn 20 kinh nghiệm trong ngành gây mê hồi sức
  • Thường xuyên tham gia các lớp đào tạo liên tục chuyên ngành Gây mê hồi sức