BSCKI. LÊ THỊ THANH VÂN

BSCKI. LÊ THỊ THANH VÂN

Chức vụ: Phó trưởng khoa phụ sản

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp sau đại học định hướng sản phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ
  • Tốt nghiệp Bác sĩ CKI sản phụ khoa trường Đại học Y Dược Huế
  • Tham gia các lớp đào tạo liên tục do các giáo sư trong và ngoài nước giảng dạy