BSCKI. LÊ VY VY

BSCKI. LÊ VY VY

Quá trình đào tạo:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp Bác sĩ CKI chuyên ngành Gây mê Hồi sức trường Đại học Y Dược Huế.
  • Hơn 6 năm học và làm việc trong chuyên ngành Gây mê Hôi sức
  • Nhiều chứng chỉ đào tạo liên tục cập nhật kiến thức chuyên ngành Gây mê Hồi sức hàng năm