BSCKI. NGUYỄN DUY ÁNH

BSCKI. NGUYỄN DUY ÁNH

Chức vụ: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp

  • Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp bác sĩ CKI chuyên ngành Nội trường đại học Y Dược Huế
  • Chứng chỉ Nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng