KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Đội ngũ nhân sự
 • Tổng số CBNV: 35
 • Số lượng bác sĩ: 11
 • Số lượng KTV: 13
 • Số lượng Y sĩ: 1
 • Hệ thống CT Scanner 512 lát cắt 2 mức năng lượng.
 • Hệ thống MRI 1.5 Tesla của hãng GE (Hoa Kỳ)
 • Máy siêu âm Toshiba Aplio 400
 • Máy X quang kĩ thuật số Titan 2000

Hiện nay, phạm vi hoạt động chuyên môn của khoa CĐHA-TDCN đã trải rộng hầu hết các lĩnh vực:

 • Siêu âm: siêu âm tổng quát, siêu âm Doppler mạch máu, siêu âm Doppler tim, siêu âm vú, giáp, siêu âm cơ xương khớp, chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm…
 • X quang: X quang thường quy, X quang đặc biệt, X quang răng…
 • CT scan: thực hiện hầu hết các kỹ thuật CT hiện nay, thế mạnh ở CT tim- mạch vành, CT mạch não, mạch ngoại biên…
 • MRI: thực hiện hầu hết các kỹ thuật MRI hiện nay với đầy đủ các loại coil.