KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN


Đội ngũ nhân sự:
  11 nhân sự bao gồm: 01 Cử nhân Y Tế Công Cộng, 01 Điều Dưỡng, 01 KTV xét nghiệm, 01 Dược sĩ (kiêm nhiệm), 01 Kỹ sư môi trường (Kiêm nhiệm), 06 Hộ lý.
  – Nhân lực các Tổ:
  + Tổ Kiểm tra, giám sát NKBV, môi trường, vệ sinh ngoại cảnh, quản lý chất thải bệnh viện: 04
  + Tổ Tiệt khuẩn: 03
  + Tổ Giặt là: 04

 • Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao (máy Autoclave): 02
 • Máy giặt công nghiệp cửa trước: 03
 • Máy sấy công nghiệp: 01
 • Máy may: 01
 • Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi trình ban Giám Đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Xây dựng các qui định,qui trình kiểm soát nhiễm khuẩn dựa trên cơ sở các qui định hướng dẫn chung của Bộ
 • Y tế để trình Ban Giám Đốc phê duyệt và đưa vào triển khai tại bệnh viện.
 • Phối hợp các khoa phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm:
 • Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
 • Phát hiện, tiếp nhận báo cáo về những trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa vi sinh. Qua đó khoa KSNK đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.
 • Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.
 • Kiểm tra, đôn đốc nhân viên y tế, người bệnh, thân nhân bệnh nhân, và khách thực hiện đúng qui định về KSNK trong công tác khám chữa bệnh.
 • Nghiên cứu khoa học, tuyên truyền huấn luyện chỉ đạo về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho từng khoa phòng.
 • Quản lý giám sát các hoạt động khử khuẩn – tiệt khuẩn dụng cụ, đồ vải bệnh viện,
 • Theo dõi báo cáo đánh giá phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp của nhân viên y tế liên quan đến tác nhân vi sinh vật.
 • Phối hợp với khoa Vi sinh, Dược và các đơn vị lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
 • Xây dựng kế hoạch hướng dẫn cho người bệnh và thân nhân về vệ sinh tay. Phối hợp cùng các khoa/phòng và thành viên thuộc Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm phát hiện, giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Theo dõi các tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • Điều tra những vụ dịch trong bệnh viện và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.
 • Chuẩn hóa các quy trình khử khuẩn-tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho phù hợp với tình hình thực tại của bệnh viện.
 • Chuẩn hóa và quản lý việc xử lý chất thải trong bệnh viện.
 • Kiểm tra đôn đốc vệ sinh bệnh viện ,vệ sinh khoa phòng ,vệ sinh an toàn thực phẩm trong bệnh viện.
 • Quản lý chất lượng đồ vải.
 • Quản lý môi trường bệnh viện.
 • Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế trong bệnh viện về chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn.