KHOA NỘI A

Đội ngũ nhân sự:
 • Tổng số CBNV: 35
 • Số lượng bác sĩ: 15
 • Số lượng điều dưỡng: 20
 • Máy chụp mạch số hoá xoá nền (DSA)
 • Máy thở xâm nhập
 • Máy siêu lọc máu liên tục (CRRT)
 • Monitor theo dõi huyết áp xâm lấn
 • Siêu âm tim Acuson SC 2000
 • Holter điện tim
 • Holter huyết áp
 • Hồi sức tích cực
 • Can thiệp nội mạch
 • Điều trị nội trú (chuyên khoa tim mạch, hô hấp, nội tiết, thần kinh, thận tiết niệu, huyết học)
 • Khám ngoại trú chuyên khoa tim mạch
 • Thăm dò chức năng tim mạch (siêu âm tim, Hoter điện tim, Hoter huyết áp)