KHOA NỘI SOI TIÊU HÓA BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC

NỘI SOI, NỘI SOI GÂY MÊ

  • Thực hiện nội soi chẩn đoán bệnh lý đường tiêu hoá (nội soi dạ dày, nội soi đường mũi, nội soi trực tràng, nội soi đại tràng), chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori.

  • Thực hiện nội soi can thiệp cắt polyp đường tiêu hóa (dạ dày, đại tràng);

  • Thực hiện Nội soi can thiệp cầm máu trong bệnh lý chảy máu đường tiêu hoá.

  • Thực hiện nội soi can thiệp gắp dị vật đường tiêu hóa.

  • Nội soi mật tụy ngược dòng ERCP lấy sỏi, đặt stent đường mật