KHOA Y HỌC NHIỆT ĐỚI

Đội ngũ nhân sự:
 • Tổng số CBNV: 18
 • Số lượng bác sĩ: 9
 • Số lượng điều dưỡng: 9
 • Máy đo SpO2
 • Máy đo điện tim
 • Máy phun khí dung
 • Bơm tiêm điện
 • Monitor
 • Máy sốc tim
 • – Khoa Y học nhiệt đới thu dung và điều trị các bệnh nhiệt đới như:

 • Sốt xuất huyết Dengue
 • Nhiễm Covid
 • Thủy đậu
 • Tay chân miệng…
 • ….
 • Test Dengue NS1Ag, Dengue Ab trong sốt xuất huyết
 • Các maker trong viêm gan siêu vi B, C:
 • • HbsAg, Anti- HBs
  • HbeAg
  • Anti HBC IgM, IgG
  • Anti HCV

 • Định lượng HBV DNA
 • Các tổn thương trong viêm, suy gan:
 • + SGOT
  + SGPT
  + Tỷ Prothrombin,…