THS.BS NT . NGUYỄN THÀNH LONG

THS.BS NT . NGUYỄN THÀNH LONG

Chức vụ: Trưởng khoa nội soi tiêu hóa.

  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệm thạc sĩ, bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội khoa trường đại học Y Dược Huế
  • Bác sĩ nội trú Nội khoa tại Bệnh viện TW Huế Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế
  • Bác sĩ nội khoa – nội soi tiêu hóa tại Bệnh viện Vĩnh Đức
  • Tham gia hội nghị, các khóa đào tạo liên tục về nội khoa và nội soi tiêu khóa