THS.BS NỘI TRÚ. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN

THS.BS NỘI TRÚ. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN

Chức vụ: Phó trưởng khoa CĐHA-TDCN

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp bác sĩ nội trú trường Đại học Y Dược Huế.
  • Bác sĩ nội trú chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện TW Huế
  • Tham gia lớp FNA (Chọc hút bằng kim dò dưới hướng dẫn của siêu âm) tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM
  • Tham gia các lớp đào tạo chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh với các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.