ThS.BS NT NGUYỄN LÊ RÂN

ThS.BS NT NGUYỄN LÊ RÂN

Chức vụ: Trưởng khoa nội A

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ nội khoa trường Đại học y Dược Huế
  • Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nội khoa tại bênh viện TW Huế và Bệnh viện Đại học y Dược Huế
  • Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội khoa tim mạch, hồi sức cấp cứu, khám nội khoa và siêu âm tim mạch