ThS. TRƯƠNG KIM TẤN

ThS. TRƯƠNG KIM TẤN

Chức vụ: Trưởng phòng hành chính quản trị.

 • Tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật chuyên ngành công nghệ thông tin Trường đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • Tốt nghiệp cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán trường đại học kinh tế
 • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường đại học Đông A
 • Chứng nhận nghiệp vụ kế toán
 • Chứng nhận nghiệp vụ đấu thầu
 • Chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án
 • Chứng chỉ nghiệp vụ hoàn công và thanh quyết toán vốn đầu tư XDCT
 • Chứng chỉ kỹ năng giám sát và quản lý
 • Chứng chỉ kế toán quản trị hiệu quả
 • Chứng chỉ Chanin of custody training của SGS Việt Nam
 • Chứng chỉ về xây dựng hệ thống quản lý ATVSLD trong Doanh nghiệp