Ths.BS BÙI NGỌC NAM ANH

Ths.BS BÙI NGỌC NAM ANH

Chức vụ: Trưởng khoa điều trị tổng hợp

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ Nội khoa trường Đại học Y Dược Huế
  • Nguyên giảng viên trường Đại học Y Dược Huế
  • Nguyên giảng viên thỉnh giảng các chương trình đại học và sau đại học
  • Nguyên giảng viên cấp quốc gia các chương trình y tế
  • Nguyên phụ trách đào tạo và hợp tác quốc tế Sở y tế Quảng Nam-Đà Nẵng
  • Nguyễn Giám đốc t rung tâm đào tạo cán bộ y tế Đà Nẵng
  • Nguyễn trưởng khoa Bệnh viện Đà Nẵng
  • Đã tham gia nhiều khóa học ở nước ngoài