ThS.BS NỘI TRÚ TỪ THỊ NGỌC MAI

ThS.BS NỘI TRÚ TỪ THỊ NGỌC MAI

Chức vụ:Phó trưởng khoa điều trị tổng hợp

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp BS nội trú, thạc sĩ y khoa trường Đại học Y Dược Huế.
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội khoa
  • Tham gia các lớp đào tạo liên tục do các giáo sư trong và ngoài nước giảng dạy