Tag Archives: khử khuẩn

BỘ Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG ĐIỆP 2K VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, vẫn ghi nhận số ca [...]