Thông báo V/v Mời cung cấp thiết bị báo gọi y tá

V/v Mời cung cấp thiết bị báo gọi y tá
Chậm nhất đến hết ngày 25/04/2023

Link trên zalo page của Bệnh viện: https://rd.zapps.vn/detail/2527854864047446526?id=a43bb10d1348fa16a359&pageId=2527854864047446526

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *