Lễ trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học khiêu vũ giao tiếp

Một số hình ảnh tại Buổi liên hoan và lễ trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học khiêu vũ giao tiếp

 

Leave a Reply