Thông báo: 544-TB-BYT ngày 10/3/20202 Thông báo Cơ sở đủ điều kiện hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa