THÔNG BÁO V/v Mời thầu cạnh tranh xe cứu thương (Gia hạn thời gian chào thầu)

Gia hạn chào thầu xe cứu thương đến hết ngày 30/12/22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *