Hệ thống CT 512 lát cắt, 2 phổ năng lượng hiện đại

Bạn có biết? Hệ thống CT 512 lát cắt tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức là hệ thống hiện đại hàng đầu thế giới Revolution, phổ năng lượng, chuyên sâu tim mạch lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam (thứ hai ở khu vực Đông Nam Á chỉ sau Singapore)

13 views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *