Đoàn Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tham dự Hội nghị thường niên tại Bệnh viện Hoàng gia Thái Lan